Search

Обучения към Чешката Асоциация по терапевтична езда

Сдружение Конна Терапия работи в тясно партньорство с Чешката Асоциация по терапевтична езда като обучава специалистите си по чешката методика за физиотерапия с помощта на коне.

За повече информация за курса за специалисти (рехабилитатори/кинезитерапевти) вижте тук: Други интересни възможности за обучения можете да намерите тук: 

(за всички, които участват в процеса като водачи на кон, странични помощници и т.н.) 


Сдружение Конна Терапия се ангажира с процеса на въвеждане и утвърждаване на чешката методика и опит у нас. Като при интерес и достатъчен брой хора могат да се организират курсове, обучения, уъркшопи и в България.